Omdat En Classe dit jaar 10 jaar bestaat, zouden we het allerliefste zoveel mogelijk tientjesleden voor onze verjaardag krijgen! Als vaste donateur biedt u structurele steun en dat geeft En Classe zekerheid van inkomsten, waardoor we onze hulp kunnen blijven garanderen.U kunt op verschillende manieren tientjeslid worden, maar de makkelijkste en snelste manier is om En Classe te machtigen door het invullen van deze incasso-overeenkomst. 

Andere manieren zijn:

- via een periodieke overschrijving die u zelf via uw (internet) bank regelt. Ons banknummer is NL03ABNA0452066387.
- of via een speciale overeenkomst waarin u deze periodieke gift laat vastleggen zodat uw giften volledig aftrekbaar zijn. Dit hoeft tegenwoordig niet meer via een notaris maar kan na het downloaden van deze overeenkomst snel en gratis geregeld worden

Heeft u nog vragen over hoe u En Classe het beste kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!