DR Congo is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Toch staat het land in de top vijf van armste landen ter wereld. De bevolking gaat gebukt onder het geweld, de ziekten, de honger en de ontheemding die burgeroorlogen en grensoverschrijdende conflicten in de afgelopen 25 jaar met zich meebrachten en nog steeds voortduren. Mede door straffeloosheid en politieke onmacht laaien conflicten over hulpbronnen telkens op. Oost-Congo blijft een brandhaard. Wel sloten elf Afrikaanse landen in februari 2013 een overeenkomst ter bevordering van vrede en veiligheid in DR Congo, maar dit heeft nog niet tot enig resultaat geleid.
 
Vanwege een langdurig gebrek aan overheidsinvesteringen zijn basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg minimaal. Het merendeel van de bevolking heeft honger en leeft van ongeveer 1 Euro per dag.  Vrouwen functioneren als de motor van de lokale economie. Zij zijn nog bijna geheel afwezig in besluitvorming over hun land, maar doen hard hun best om hun positie te verbeteren. Huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen komt veelvuldig voor en treft ook families, vrienden en dorpsgenoten.
 
Kortom, een situatie die uitzichtloos is. En Classe draagt een steentje bij door het onderwijs in DR Congo te verbeteren. En Classe is er van overtuigd dat de cirkel van armoede doorbroken kan worden door onderwijs.