Congo is een van de armste landen ter wereld en de kwaliteit van het onderwijs is er slecht aan toe. Twaalf miljoen kinderen gaan niet naar school en slechts een kwart van de kinderen die wel naar school gaan, maakt de middelbare school af. De leerlingen zitten vaak op de grond in vervallen schoolgebouwen en leren lezen en schrijven met verouderd lesmateriaal. En Classe vindt dat dit moet veranderen en gelooft dat armoede te doorbreken is door kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven.

Sinds 2007 verbetert En Classe daarom het onderwijs in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. We investeren in de infrastructuur en hygiëne op bestaande scholen en we ondersteunen leerkrachten en leerlingen met extra opleidingen. Door nauw samen te werken met schoolbesturen, ouders, lokale organisaties en de Congolese overheid creëren we zo een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de scholen.

In Kinshasa is een team van zes medewerkers werkzaam. Deze  jonge, slimme en enthousiaste Congolezen leiden vanuit daar alle programma’s die En Classe initieert. 

Ons werk heeft niet alleen impact op het leven van schoolkinderen, maar ook op dat van tientallen Congolezen; onze aannemer, de metselaar, de schilders, de lerarentrainers, ze krijgen van En Classe allemaal een fatsoenlijk salaris. Een mooi voorbeeld van investeren in de lokale economie.

En zo werken we allemaal samen aan kwalitatief beter onderwijs onder betere omstandigheden, en daarmee aan een kans op een betere toekomst voor duizenden Congolese kinderen!

‘ONDERWIJS IS HET KRACHTIGSTE WAPEN OM DE WERELD TE VERANDEREN.’  - Nelson Mandela