De samenwerking tussen En Classe en een school begint bij de renovatie van het schoolgebouw om allereerst een veilige en plezierige leeromgeving te creëren. Maar daar blijft het niet bij. Want En Classe heeft verschillende innovatieve programma’s ontwikkeld om ook de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En dat is hard nodig. Inmiddels hebben we een aantal programma’s die op onze scholen worden aangeboden. Bij bewezen succes worden deze vervolgens breder uitgerold in Kinshasa en uiteindelijk in de rest van Congo. Dit alles met het doel om de kinderen zoveel mogelijk handvatten te bieden om een betere toekomst op te bouwen.
 
Via ons hygiëneprogramma trainen we kinderen, leraren en ouders het hele jaar door op verschillende aspecten van hygiëne, zoals handen wassen, toilet gebruik en afvalmanagement. Dit is heel belangrijk aangezien een goede hygiëne in Congo letterlijk van levensbelang kan zijn. LEES MEER....
 
Het leesniveau van de kinderen in Congo is ontzettend laag. Niet zo gek want boeken zijn er nauwelijks te vinden. In samenwerking met Library for All en Samsung RDC, introduceerde En Classe in 2015 de allereerste digitale bibliotheek in Congo. LEES MEER...
 
De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald door de kwaliteit van de leraren. In samenwerking met Stichting Edukans krijgen leraren van vier En Classe scholen training in didactische en pedagogische vaardigheden. Twee andere scholen krijgen een hele interactieve lerarentraining met partner "Giving Back to Africa". Een totaal nieuwe ervaring voor de leraren in Congo.  LEES MEER...
 
Op school is er weinig lesmateriaal voor handen. Daarom organiseren we regelmatig lessen die buiten de school plaatsvinden, zoals een bezoek aan het educatieve centrum Bilembo of aan de botanische tuin. Ook kunnen kinderen van de middelbare school in aanmerking komen voor extra leiderschapstrainingen om hun schooldiploma net wat meer waarde te geven. LEES MEER...