En Classe heeft vier programma's ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Om deze programma's echt goed te implementeren op de scholen is veel tijd en aandacht nodig. En dat is precies wat ons lokale team doet. De bedoeling is dat er echt een mentaliteitsverandering ontstaat bij het schoolbestuur, de leraren en de leerlingen zodat ze na de eerste periode van intensieve samenwerking met En Classe in staat zijn om de verbeteringen en veranderingen ook zelfstandig door te zetten. 
 
bouwprogramma
hygieneprogramma
opleidingsprogramma
leesprogramma