Het opleidingsprogramma van En Classe bestaat uit twee soorten opleidingen: eentje voor de leraren en eentje voor de leerlingen. In samenwerking met verschillende partners, zoals Edukans uit Nederland en AFEC uit Kinshasa, hebben we in de afgelopen jaren op vrijwel elke school lerarenopleidingen aangeboden. De opleidingen hebben tot doel de manier van lesgeven te moderniseren en te verbeteren. De meeste leraren hebben amper een opleiding genoten en geven nog steeds les door met een stok tegen het bord te slaan waarbij de kinderen alles, met de hele klas tegelijk, eindeloos herhalen.
 
In de opleiding staat een interactieve manier van lesgeven centraal waarbij geleerd wordt hoe kinderen uit te dagen vragen te stellen en zelf mee te laten denken. De lessen worden door professionele en daarvoor opgeleide trainers gegeven. De taak van En Classe is het begeleiden van de school bij het implementeren van de nieuw opgedane kennis. 
 
De opleiding voor de leerlingen is een speciaal op maat gemaakte leiderschaptraining voor leerlingen van de vijfde en zesde klassen van onze middelbare scholen. Elke paar maanden worden er 15 kinderen van verschillende En Class-scholen geselecteerd. De kinderen leren hoe ze een rolmodel kunnen zijn voor anderen, want daar ontbreekt het nogal aan in Congo. Ook leren ze hoe ze zelf bij kunnen dragen aan hun school om deze te verbeteren. Onze lokale partner is Elenge Leadership Academy, (Elenge betekent "jeugd" in de lokale taal Lingala).